• .
  .
 • .
  .
 • .
  .

خدمات موسسه دادمان ایرانیان میزان

رسیدگی به دعاوی ملکی
دعاوی ملکی عبارتند از دعاویی که موضوع بر روی یک مال (مال غیر منقول) واقع می گردد به مانند الزام به تنظیم سند ،الزام به تحویل ملک ،…
ثبت شرکت و برند
 چناچه برای ثبت یک شرکت ،تهیه اساسنامه ،ثبت صورت جلسات ، انحلال و ورشکستگی و کلیه امور مربوط به شرکت نیاز به مشاوره و خدمات یک وکیل دادگستری…
رسیدگی به دعاوی خانواده
متاسفانه یکی از مصائب  جامعه امروز ما بروز اختلافات خانوادگی در بسیاری از خانواده ها، بخصوص خانواده های جوان است که در نتیجه اختلاف حاصله به  محاکم دادگستری…
رسیدگی به دعاوی حقوقی
حقوق مدنی ایران  برای برقراری صحیح روابط اجتماعی فیمابین افراد اجتماع وضع شده است و اصول صحیح چگونگی این روابط را تبیین میکند. این امور شامل احوال شخصیه…
رسیدگی به دعاوی کیفری
حقوق کیفری شامل جرایم / مجازاتها و قوانین جزایی میباشند. در واقع  اقدامات مجرمانه که سبب اخلال درنظم عمومی می شود را در حقوق کیفری شناسایی و قانونگذار…
خدماتِ حقوقی گروه وکلای دادمان ایرانیان میزان
1_مشاوره حضوری در محل موسسه 2_مشاوره غیر حضوری برای افرادی که خارج از تهران هستند از طریق ارسال مدارک به ایمیل طبق مقررات موسسه... ایمیل موسسه👇 Dadman.Iranian.mizan@gmail.com 3_مشاوره…

مهارت های موسسه دادمان ایرانیان

رسیدگی به دعاوی حقوقی
رسیدگی به دعاوی خانواده
رسیدگی به دعاوی کیفری
رسیدگی به دعاوی تجاری

مهارت ها و زمینه های تخصصی

خدمات حقوقی دادمان ایرانیان میزان

 • مشاوره حضوری در محل موسسه
 • مشاوره غیر حضوری برای افرادی که خارج از تهران هستند
 • مشاوره تخصصی در امور مربوط به تنظیم اسناد
 • مشاوره تخصصی در امور مربوط به قانون کار ,امور گمرکی ,امور بازرگانی….
 • مشاوره تخصصی در بحث امور خانوادگی قبل و بعاد از ازدواج
 • مشاوره تخصصی در زمینه امور ملکی و ثبتی به مانند بحث تفکیک ,افراز,تقسیم ,تخلیه ,خلع ید و فروش مال مشاع , نقشه های ثبتی و ملکی…
 • مشاوره تخصصی در زمینه امور شرکت ها,ثبت برند,ثبت صورت جلسات,امور ورشکستگی و …..
 • پذیرش و انجام حکمیت و داوری در دعاوی و قرا دادها