خدماتِ حقوقی گروه وکلای دادمان ایرانیان میزان

۱_مشاوره حضوری در محل موسسه

۲_مشاوره غیر حضوری برای افرادی که خارج از تهران هستند از طریق ارسال مدارک به ایمیل طبق مقررات موسسه…
ایمیل موسسه👇
Dadman.Iranian.mizan@gmail.com

۳_مشاوره تخصصی در امور مربوط به تنظیم اسناد در دفتار اسناد رسمی و اخذ استعلام های لازم و نقشه های ثبتی…. و همچنین مشاوره در امور مربوط به تنظیم قرارداد از قبیل قراردادهای پیش فروش یا مشارکت در ساخت …

۴_مشاوره تخصصی در امور مربوط به قانون کار ,امور گمرکی ,اموور بازرگانی….

۵_مشاوره تخصصی در بحث امور خانوادگی قبل و بعاد از ازدواج

۶_مشاوره تخصصی در زمینه امور ملکی و ثبتی به مانند بحث تفکیک ,افراز,تقسیم ,تخلیه ,خلع ید و فروش مال مشاع , نقشه های ثبتی و ملکی…

۷_مشاوره تخصصی در زمینه امور شرکت ها,ثبت برند,ثبت صورت جلسات,امور ورشکستگی و …..

۸_پذیرش و انجام حکمیت و داوری در دعاوی و قرا دادها

0 دیدگاه

دیدگاه خود را بنویسید:

Solve : *
13 + 9 =