خدماتِ حقوقی گروه وکلای دادمان ایرانیان میزان
ارسال شده توسط:nevisande110 | تاریخ:۰۱-۱۹-۱۳۹۶
1_مشاوره حضوری در محل موسسه 2_مشاوره غیر حضوری برای افرادی که خارج از تهران هستند از طریق ارسال مدارک به ایمیل طبق مقررات موسسه... ایمیل موسسه👇 Dadman.Iranian.mizan@gmail.com 3_مشاوره تخصصی در امور مربوط به تنظیم اسناد در دفتار اسناد رسمی و اخذ استعلام های لازم و نقشه های ثبتی.... و همچنین مشاوره در امور مربوط به تنظیم قرارداد از قبیل قراردادهای پیش فروش یا مشارکت در ساخت ... 4_مشاوره تخصصی در امور مربوط به قانون کار ,امور گمرکی ,اموور بازرگانی.... 5_مشاوره تخصصی در بحث امور خانوادگی قبل و بعاد از ازدواج…
بیشتر
0 دیدگاه